35. Letní filmová škola Uherské Hradiště 2009
Přihlásit Diskuze Anketa Znělka Ohlasy Mapa webu Ročník 2008
Navigace:  Program  >  Přehled cyklů
english česky
Novinky
Denní aktuality
 • 24.7.2009
 • 25.7.2009
 • 26.7.2009
 • 27.7.2009
 • 28.7.2009
 • 29.7.2009
 • 30.7.2009
 • 31.7.2009
 • 1.8.2009
 • Program
 • Denní program
 • Přehled cyklů
 • Hosté
 • Doprovodný program
 • Youtube degustace
 • Pro návštěvníky
 • Než vyrazíte
 • Registrace
 • Akreditace
 • Ubytování
 • Promítací místa
 • Doprava
 • Novináři
 • O festivalu
 • Co je LFŠ
 • Historie
 • Fotogalerie
 • Mapa festivalu
 • Ke stažení
  Partneři
 • Záštity
 • Mediální partneři
 • Finanční podpora
 • Spolupráce
 • Kontakty

  Hlavní pořadatel

  Asociace českých filmových klubů  Hlavní partneři

  Přehled programových cyklů

  Samostatnou prioritu letošní Letní filmové školy budou mít programy a cykly, které budou cíleně zaměřeny na ucelenou prezentaci rozmanitých žánrů, druhů a témat ve výchovně koncipovaných programech.

  Fokus: Rakousko

  Michael Glawogger Ve spolupráci s rakouským Filmmuseem, Filmarchivem ve Vídni a festivalem Diagonale proběhne na LFŠ unikátní pásmo sestavené z rakouských filmů od němé éry až po současnou filmovou produkci.

  Rakouský němý film je jedním z klíčových cílů ochrany rakouského kulturního dědictví, na LFŠ budou uvedeny filmy vídeňského Filmarchivu, některé z nich za doprovodu živé hudby (Sodoma a Gomora, Cafe Elektric). Divákům LFŠ bude dále představen typicky rakouský filmový subžánr: do prostředí Alp zasazený kýčovitý Heimatfilm.

  Představíme i současné rakouské filmy, zejména v retrospektivách Christiana Bergera, Michaela Glawoggera, Barbary Albert, Kurta Palma, Michaela Pilze či Nikolause Geyrhaltera a také v programu sestaveném festivalem Diagonale, který patří mezi nejprestižnější festivaly národních kinematografií ve střední Evropě.

  Součástí programu budou i rakouské experimentální filmy vybrané Martinem Blažíčkem a Stanislavem Ulverem, významnou retrospektivu včetně výstavy představí osobně avantgardní filmařka, extrovertní performerka a malířka Mara Mattuschka, v programu se objeví také kolekce filmů dnes již legendární umělkyně VALIE EXPORT.

  Více:
  Fokus: Rakousko
  Rakousko-uherský erotický film
  Rakouský experiment: Od Kubelky k VJingu

  Jiná Belgie

  Raoul Servais V rámci přehlídky, kterou pro Letní filmovou školu připravuje dramaturg Aleš Stuchlý a kurátorka Jacqueline Aubenas (profesorka na Université Libre de Bruxelles), budou mít diváci možnost zhlédnout kolekci celovečerních filmů a pásem složených z krátkých a středometrážních filmů belgického surrealismu.

  Přehlídka belgické kinematografie představí surrealistické tvůrce (Henri Storck, Charles Dekeukeleire, Thierry Zéno, Gustave de Kervern, Benoït Delépine, Jan Bucquoy) od 30. let do současnosti. Významnou osobností surrealistické komiksové tvorby a hostem LFŠ bude režisér Raoul Servais. Součástí programu budou i současné belgické filmy.

  Více:
  Jiná Belgie

  Napříč Evropou: migrace jako syndrom

  Mlčení Lorny Migrace je pradávný společenský fenomén, který ve 20. století nabral rysy zásadního společenského syndromu, zejména v evropském kulturním kontextu. Společně se vstupem do Evropské unie a Schengenské zóny je třeba se stále častěji zaobírat problémem migrace nelegálních pracovníků z Blízkého i Dálného východu a řada filmů nabízí ohlédnutí a polemiku. Vedle toho stojí i téma národní identity, která je projevem suverénního státu.

  Cyklus bude rozdělen do sekcí Děti větru (třináctidílný cyklus Martina Slivky, který představuje život kočovných Cikánů), Import/Export (tvorba rakouských imigrantů, kteří ve svých filmech reflektují problémy xenofobní a konzervativní rakouské společnosti a přílivu přistěhovalců: John Cook, Houchang Allahyari, Arash T. Riahi) a věnovat se budeme i profilům mimorakouksých tvůrců, kteří se tématem migrace zabývají ve větší míře (např. Yüksel Yavuz).

  V sekci Směr Hollywood se budeme věnovat tvůrcům, kteří jako úspěšní režiséři v domácím prostředí museli – většinou z politických důvodů – opustit zemi a svůj autorský styl rozvíjeli v cizím prostředí "továrny na sny". V této podsekci uvedeme filmy Billyho Wildera, Freda Zinnemanna, Otto Premingera a dalších.

  Zamrzlý obraz / Freeze Frame – komiks a film

  Persepolis Zamrzlý obraz – film a komiks - cyklus filmů, pásem, přednášek a workshopů se věnuje komiksu v různých uměleckých formách s důrazem na propojení filmového a komiksového média a stylu. V cyklu se představí tvorba filmových autorů, kteří jsou s komiksem osobně spjati a také komiksoví kreslíři, kteří zanechali otisk ve filmových dílech. V oblasti animovaného filmu a komiksových adaptací také existuje řada raritních počinů, jejichž výběr bude na LFŠ rovněž představen.

  Více:
  Zamrzlý obraz – film a komiks

  Visegrádský horizont

  Peter Solan Letní filmová škola vždy kladla důraz na představování tvůrců ze zemí střední Evropy a zejména z oblastí našich sousedů. Po loňské novince, cyklu Panorama filmové kritiky, se LFŠ „rozšíří“ o Visegrádský horizont, ve kterém chceme uvést tvorbu významných, perspektivních či začínajících tvůrců z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. V roce 2009 jsme se zaměřili na několik osobností středoevropského filmového prostoru, které připomeneme formou retrospektiv či poct. Panorama filmové kritiky by měla soustavnou pozorností věnovanou středoevropským tvůrcům upozornit na kvality visegrádské produkce, zapadlá díla minulosti i výjimečné počiny současnosti.

  Více:
  Visegrádský horizont

  Panorama filmové kritiky

  Panorama filmové kritiky Panorama filmové kritiky je průběžným cyklem LFŠ (poprvé uvedeným v roce 2008) věnovaným hlubší reflexi filmové tvorby čtyř národních kinematografií visegrádského prostoru. Panorama filmové kritiky má za cíl každoročně soustředit přední filmové časopisy a periodika k prezentaci výběru toho nejlepšího, co v zemích visegrádské čtyřky vzniklo. Důvodem je větší orientace a kritický přístup redakcí filmových periodik k domácí tvorbě a také zájem o konfrontaci s filmovými tvůrci i publikem.

  Součástí programu “Panorama filmové kritiky” je také vydání sborníku, který se věnuje jednotlivým osobnostem, dílům a tématům konkrétního ročníku. Vedle samotného programu má Panorama za cíl vzdělávat nové filmové kritiky a v roce 2009 se opět uskuteční Dílna mladé publicistiky, která má přimět mladé filmové žurnalisty k reflexi středoevropské kinematografie i kritickému přístupu v psaní.

  Více:
  Panorama filmové kritiky

  Retrospektivy

  Věra Chytilová Visegrádský horizont bude zaměřen na představení klíčových osobností středoevropského filmového prostoru – jubileum Věry Chytilové připomene její dokumentární tvorba, komiksové postupy v českém filmu zastupuje Václav Vorlíček, zejména pak jeho spolupráce s Milošem Macourkem. Z polské tvorby kromě významných děl současnosti představíme v rámci 100 let polského filmu herecký profil Zbigniewa Cybulského a režiséra Jerzyho Skolimowského, který se po sedmnácti letech vrátil vynikajícím filmem Čtyři noci s Annou. Jubileum polské kinematografie připomeneme také výstavou 100 let polského filmu, která toto výročí představí v obrazech ze známých i zapomenutých filmů.

  Ze slovenských tvůrců uvedeme dvě jubilující osobnosti a jejich otisk ve slovenské kinematografii – režiséra Petera Solana a scénáristu a pedagoga Ondreje Šulaje. Maďarská kinematografie přišla v březnu roku 2009 o velkou osobnost. Výběr filmů režiséra Petera Bacsóa připomene tohoto výjimečného tvůrce, vedle něj bude představen experimentátor a enfant terrible maďarského filmu György Pálfi se svým novým konceptem / snímkem. Kromě retrospektiv významných tvůrců uvede LFŠ opět výběr pozoruhodných děl současné tvorby středoevropských zemí za účasti jejich tvůrců.

  Přepisování minulosti - Filmy na hraně (roku 1989)

  Přepisování minulosti je nejen prací historiků či filmových historiků, ale také samotných tvůrců, ačkoliv se děje mnohdy nezáměrně. Přepisování minulosti, cyklus věnovaný interpretaci dějin a dobových děl české a československé kinematografie, se v roce 2009 zaměří na filmy, které před 20 lety podlehly společenským změnám a nebyly uvedeny do české distribuce nebo se v ní objevily jen okrajově. Společně s tvůrci těchto filmů připravujeme sérii diskusí a přednášek na téma novodobých českých dějin a jejich vztahu k produkčnímu systému zestátněné a transformující se kinematografie.

  Více:
  Přepisování minulosti

  Filmová čítanka: Francouzské neobaroko

  Brutální Nikita Jako filmové neobaroko je označována autorská tendence ve francouzské kinematografii, která se jako první brání odkazu francouzské nové vlny a využívá postupů tzv. reklamní estetiky (též nazývané jako cinéma du look). Dnes již historický fenomén byl novým přílivem inspirace do francouzské kinematografie, vedle sebe stála skupina autorů se svébytným estetickým cítěním a autorským přístupem, mimo jiné Leos Carax, Jean Jacques Beineix, Luc Besson a další. V průřezovém cyklu připravovaném filmovým historikem Davidem Čeňkem plánujeme představit klíčové snímky a postihnout tento svébytný fenomén francouzského filmu.

  Více:
  Francouzské filmové neobaroko
  Filmová čítanka poprvé

  Film a živá hudba

  Metropolis Samostatnou sekcí, která soustavně oživuje tradici hudebních doprovodů k filmovým představením, se snažíme naznačit možnosti aktualizace a interpretace klasických němých děl v současných podmínkách. Restaurované nebo raritní kopie filmů spadají do jednotlivých tématických cyklů LFŠ, k jejich doprovodu jsou přizváni hudebníci z Čech i zahraničí. V letošním roce připravujeme především výběr němých rakouských filmů a filmů belgického surrealismu, vedle nich ale stojí také díla filmové fantastiky, která doprovodí přední čeští i zahraniční umělci.

  Slepí manželé ~ Georgij Bagdasarov
  Café Elektric, Sodoma a Gomora ~ Gerhard Gruber
  THX1138 ~ AGF
  Nanuk, člověk primitivní ~ Jiří Stivín
  Orlakovy ruce ~ Floex + Líba
  Pražský student ~ Kazety
  Detektivní příběh ~ Birds Build Nest Underground
  Meliésó ~ Dva
  Muž s kinoaparátem ~ Magnetik
  Metropolis ~ MIDI LIDI

  Odborný a popularizační program

  Respekt forum Součástí LFŠ je samozřejmě výrazný podíl přednášek, besed s tvůrci, workshopů a prezentací. Jednotlivé filmové cykly tvoří základ pro přípravu konkrétně zaměřených diskusních fór a přednášek, které navazují na loňské úspěšné Respekt Forum. Pozvaní hosté pak divákům zprostředkují zkušenosti s filmovou tvorbou v master class, neboli Lekcích filmu.

  Pokračovat bude i workshop pro zájemce o filmovou tvorbu, v letošním roce přijala záštitu nad programem Filmová akademie múzických umění (FAMU). Dílna Mini_FAMU pod vedením pedagogů FAMU bude doprovázena přednáškami věnovanými jednotlivým oborům studovaným na FAMU v popularizační podobě.

  Na rok 2009 také připravujeme cyklus přednášek věnovaných filmové historii v souvislosti s tématy a regiony uvedenými letos na LFŠ. Program nazvaný Film aktivně! je konkrétním příspěvkem k filmové a mediální výchově, jíž je AČFK a zejména LFŠ výraznou součástí.

  Lekce filmu
  Dílna mladé publicistiky
  Workshop Mini_FAMU
  Program přednáškového cyklu Mini_FAMU
  Film, to je věda!
  Filmová škola Zlín na LFŠ – od workshopu ke studiu ve Zlíně
  Škola a kino – spojité nádoby?
  Integrace po česku
  Přednášky a prezentace
  Panelové diskuse a workshopy
  Fotojatka - nový rozměr fotografie
  zpět nahoru domů
  Všechna práva vyhrazena / © 2008 Asociace českých filmových klubů / realizace nextWEB / admin

  Fotogalerie

  Vyhledat na webu


  Zprávy České televize

  + Zprávy z LFŠ 1 (25.7.)
  + Zprávy z LFŠ 2 (26.7.)
  + Zprávy z LFŠ 3 (27.7.)
  + Zprávy z LFŠ 4 (28.7.)
  + Zprávy z LFŠ 5 (29.7.)
  + Zprávy z LFŠ 6 (30.7.)
  + Zprávy z LFŠ 7 (31.7.)
  + Zprávy z LFŠ 8 (1.8.)
  + Zprávy z LFŠ 9 (2.8.)

  Ohlasy na letošní ročník

  Ohlasy na 35. Letní filmovou školu Uherské Hradiště

  Znělka festivalu

   

  Zajímavé odkazy

  AČFK
  ASFK

  Kino Hvězda
  Národní filmový archiv
  Slovenský filmový ústav
  Europa Cinemas

  Mgr.Jaroslav Kocinec LL.M.

  LFŠ na Facebooku
  LFŠ event na Facebooku


  Table 'acfkcz.lfs09_cntua' doesn't exist